Tüketici Şikayeti Çözüm Merkezi

Okuma Süresi: 5 dk.

Satın aldığımız mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunda sinirlerimiz bozulur ne yapacağımızı bilemez bazen çaresizlik içinde söylenir dururuz.  Bozuk olan ürünü alıp satıcının kapısına gider, ayıplı mal ve hizmet sorununu görüşerek çözmek isteriz. Bu isteğimiz satıcının olumsuz tavrı nedeniyle bazen sinirlerinizin bozulmasına bazen de karşılıklı hakaretle sonrası Polis karakollarında sonuçlanmamasına da neden olur.  Tüketiciler hak arama yollarını öğrenirse bu tür olaylara gerek kalmadan da hak aranabileceğinin farkına varır.

Satın aldığımız mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunda sinirlerimiz bozulur ne yapacağımızı bilemez bazen çaresizlik içinde söylenir dururuz.  Bozuk olan ürünü alıp satıcının kapısına gider, ayıplı mal ve hizmet sorununu görüşerek çözmek isteriz. Bu isteğimiz satıcının olumsuz tavrı nedeniyle bazen sinirlerinizin bozulmasına bazen de karşılıklı hakaretle sonrası Polis karakollarında sonuçlanmamasına da neden olur.  Tüketiciler hak arama yollarını öğrenirse bu tür olaylara gerek kalmadan da hak aranabileceğinin farkına varır.

Tüketici Hakem Heyetinin Amacı Nedir?

Ülkemizde hak arama zahmetli, yorucu, pahalı ve uzun zaman alıyor bu durum da tüketici hak aramaktan vazgeçiyor ve ekonomik kayıplara neden oluyor. Tüketici örgütlerinin mücadelesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının çabasıyla Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 1995 yılında yasallaştı. Kanunun, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak, zararını tazmin edecek, çevresel tehlikelerden koruma sağlayacak, tüketiciyi aydınlatan ve bilinçlendiren önlemler alan, tüketicilerinde kendilerini koruyucu girişimlerini özendiren ve tüketim politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik eden bir sistem oluşturmayı amaçlamıştır. Bu amaçla tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında çözümlenemeyen, uyuşmazlıkları basit, hızlı ve ucuz biçimde çözmek amacıyla da Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kurulmasını sağlamıştır. Hakem heyetleri 1995 yılından itibaren Kaymakamlıklar ve il Ticaret Müdürlükleri idaresinde göreve başlamıştır.

Hakem Heyetine Başvurusunu nereye yapmalı?

-Reklam-

Tüketiciler, ikamet ettikleri yerdeki Tüketici Hakem Heyetine ya da satın aldığı mal ve hizmetin bulunduğu Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapması gerekir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmamış olan ilçelerde, tüketiciler ikamet ettiği ilçe kaymakamlığına başvuru yapması gerekmektedir. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıkça gereği yapılmak üzere bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine iletir. Hakem heyetine başvuru yazılı olarak yapmalıdır.

Tüketici Hakem Heyetine görev alanı nedir?

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda parasal sınırlar vardır. Bu sınır satın aldığın malı veya hizmetin değeri 2017 yılı için: İki bin dört yüz Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyeti,  Büyükşehir statüsünde olan illerde iki bin dört yüz Türk Lirası ile üç bin altı yüz on Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde üç bin altı yüz on Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti,  Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde iki bin dört yüz Türk Lirası ile üç bin altı yüz on Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti, görevlidir.  Her yıl belirlenen parasal sınırların üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Tüketici Mahkemesine başvuruda bulanması yasal zorunluluktur

Başvurunun, tek bir uyuşmazlıkla ilgili olması ve uyuşmazlık konusunun bu maddede belirtilen parasal sınırları aşması halinde, sınırları aşan kısımdan feragat edilerek tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilir. Parasal sınırları aşan kısım için tekrar tüketici hakem heyetine başvuru yapılamaz.

Tüketici hakem heyetleri görev ve yetki alanına giren başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır. Görev ve yetki alanı dışında kalan başvuruları, tüketicinin başvuru yapabileceği yerleri de belirterek başvuru sahibine iade eder.

-Reklam-

Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.

Hakem Heyetine Başvurular da Nelere Dikkat Etmeli?

Başvurunun mutlaka tüketici işleminden kaynaklanması gerekmektedir. Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi demektir.

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılır.

Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Heyete yapılacak başvurular Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak da yapılabilir.

-Reklam-

Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda; başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, talebi ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur. Uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu değer başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilir.

Elektronik ortamda yapılan başvuruların Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması gerekir.

Konusu, sebebi ve tarafları aynı olan uyuşmazlık ile ilgili olarak birden çok tüketici hakem heyetine veya aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuruda bulunulamaz. Aksi takdirde tüketici hakem heyeti re ’sen ya da taraflardan birinin itirazı üzerine her zaman derdestliği dikkate alır.”

Tüketicinin uyuşmazlığı husumet yönünde ret edilmemesi için şikâyetini kendisi yapmalıdır. Tüketici aynı konuda birden çok tüketici hakem heyetine, oğlu, kızı veya eşi adına başvuru yapmamalıdır.  Hakem Heyetine başvuruda tüketici , uyuşmazlığı  kanıtlayan belgelerin(Fatura, Garanti Belgesi, Sözleşme vb..)  ikişer fotokopisin çekip dosya ile birlikte il veya ilçe tüketici hakem heyetin parasal sınırlarını da dikkate alarak hakem heyeti evrakına vermeli.  Tüketici başvuru formunda seçimlilik hakkını kullanırken net talepte bulunması gerekir.  Örnek; Paramın İadesi, Yenisi İle değiştirilmesi, Tamir Edilmesi(onarım hakkı) veya ayıp oranında indirim yapılması gibi.

Tüketicilerin yaşadığı sıkıntılarda Tüketici Hakları Derneği bir telefon kadar yakın:
0 (312) 425 1529

-Reklam-

Yanıtla

Your email address will not be published.