THD Basın Açıklaması

Evrensel tüketici hakları, dünya genelinde güvence altına alınmış olan tüketici haklarını ifade eder. Tüketicilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, bireylerin…

Tüketmezsen Tükenirler

Ülkemizde gerek işsizlik gerekse açlık ve yoksulluk sınırlarını dikkate aldığımızda emekçilerin örgütlenmesinde ve hak aramalarında sosyal baskıya maruz…