Bankalardan Dosya Masraflarını Almadınız Mı?

Okuma Süresi: 4 dk.

Bankaya muhtaç olur kredi kullanırsanız bankalar tüketicilerden karşılığını acımazsızca geri alıyor. Dosya masrafı, ipotek masrafı, ipotek fek masrafı, değişik adlar altında sigorta masrafı, dekont masrafı… masraf ta masraf. Tüketiciler bankaların bu koşularına boyun eğmek zorunda kaldılar. Tüketici örgütlerinin öncülüğünde bankaların bu haksız uygulamalarına karşı Tüketici Hakları Derneği Bankaların bu uygulamalarını protesto etmek için ”bankalara gitmeyin kredi kartı kullanmayın” eylemi başlattı eylemdeki amacı bankaların haksız uygulamalarına karşı farkındalık oluşturmaktı.

Tüketicilerden büyük destek gören eylem amacına tam ulaşa bilmesi için bankalardan kredi kullananların haklarını armaları için Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvuruda bulunması gerekir.  Milyonlarca tüketici haklarını aradı banklardan milyarlarca lira haksız ücretlerini geri aldı. Ancak haklarını aramayan tüketicilerin varlığı dikkate alındığında bu yazıyı tekrar kalem lama gergi duygum

Hakkını aramayan tüketiciler;

Yargıtay 13.H.D sinini 10 02 20111 tarih ve 2011/1870 numaralı kararında tüketicilerden alınan masrafların haksız şart olduğuna karar vermiştir. Kararında; bankalarca verilen kredinin ana unsuru para ve paraya ilişkin faiz tutarı ile birlikte devlet adına tahsil edilen fon ve vergilerden oluşmaktadır.  Banklar tüketici kredi tahsisinden tüketicinin bilgisi ve kabulü olmadan dosya masrafı, istihbarat masrafı, komisyon, kredi kulanım masrafı gibi masraf adı altında ücret tahsil edilmesinin bankacılık ilkeleri ve tüketici mevzuatına aykırı olacağını belirtmiştir.

Tüketici Hakları Derneği, tüketicilerden alına bu ücretlerin bir yasayla mahkemelere ve tüketici hakem heyetlerine gitmeden tüketicilerin hesabına yatırılmasını talep ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda dile getirmesine rağmen başarılı olamamıştır. Tüketicinin yasa koyuculardan beklediği bu haksız ücretlerin kendilerine yasal düzenlemeyle iade etmeleriydi.  Ancak yasa koyucular 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 4 maddesine bankaların haksız olarak tüketicilerden aldığı ücretlere yasal dayan oluşturmuşlardır. Artık Bankaları haksız olarak tüketicilerde aldıkları ücretleri yasal olarak alacak hale getirildi.  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanılarak çıkarılan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeli 03 Ekim 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürüklüğe girmiş kanun ve yönetmelik geriye doğru düzenleyiciliği bulunmamaktadır.

Deli Dumrul ücretlerini almadınız mı?

Tüketiciler 03 10 2014 tarihinden önce kullanmış oldukları kredilerde kendilerinden haksız olarak tahsil edilen “Deli Dumrul” ücretlerini geri alabilirler. Tüketicileri kredi alırken imza attın denilerek haklarından vaz geçirilmesine çalışan banka görevlisine inanmamalıdır.  Yasada haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.

Sözleşmelerde yer alan haksız şartlar hükümsüzdür.

Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

Bir sözleşme şartının haksızlığı; sözleşme konusu olan mal veya hizmetin niteliği, sözleşmenin kuruluşunda var olan şartlar ve sözleşmenin diğer hükümleri veya haksız şartın ilgili olduğu diğer bir sözleşmenin hükümleri dikkate alınmak suretiyle sözleşmenin kuruluş anına göre belirleneceğini hüküm altına almıştır.

Tüketiciler kazanılmış haklarını mutlaka talep etmelidir.

Tüketici banka kredisini 03 Ekim 2014 tarihinden önce kulanmışsa,  tüketiciden haksız olarak dosya masrafı, istihbarat masrafı,  ipotek, ipotek fek ücreti komisyon, kredi kulanım masrafı , gibi masraf adı altında ücret tahsil edilmişse bu haksız ücretler geri almak için; Tüketici Hakem Heyetlerine ya da Tüketici Mahkemelerine başvuruda bulunmalıdırlar. Tüketici Hakem heyetlerinin parasala sınırları var bu sınırlar her yıl belirlenmektedir 2017 yılında belirlenen İlçe Tüketici hakem Heyeti için 2400 TL altı İl Tüketici Hakem Heyeti sınırı 2400-3610 TL ve Tüketici Mahkemesi için de 3610 TL üzeridir.

Dikkat etmesi gereken unsurlardan biri de zaman aşımı süreleridir. Yargıtay kararında zaman aşımı on yıl olarak belirlenmiştir. Başvuruda;  kullanılan kredinin kullanıldığı tarih 03 Ekim 2014 tarihinden önce olmalıdır.  Tüketici zaman aşımın hesaplarken hksız ücreti talep edeceğinden günden geriye doğru on yılı hesaplayıp 03 Ekim 2014 tarihinde çıkararak bulabilir. Örnek vermek gerekirse; 16 11 2017 tarihinden geriye doğru gidildiğinde 16 11 2007 tarihine ulaşılır 03 10 2014 tarihinden önce olması gerektiği için  talep edeceğiniz dönem 16 11 2007 ile 03 10 2014 tarihi arasında olmalıdır.

Yapanın yanında kar kalmamalıdır!..

Tüketiciler haklarını aramalıdır. Bankalardan haksız sözleşme şartı olarak tüketicilerden aldıkları haksız ücretler için zaman geçirmeden harekete geçmelidirler.

Yanıtla

Your email address will not be published.