Seçim Afları ve Adaletsiz Vergi Düzeni

0 Paylaşım
0
0
0

Anayasa’mızın, Vergi Ödevi başlıklı 73. Maddesinin birinci fıkrasında “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” ikinci fıkrasında ise, “Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.” hükümleri bulunmaktadır.

Diğer bir anlatımla anayasa, vergi kanunlarının; “genellik”, “adalet”, “mali güce göre alma” , “şeffaflık ve öngörülebilirlik”, “tarafsızlık” ve  “yasallık” ilkelerine uygun olarak hazırlanması gereğine işaret etmektedir.

Seçim Afları Ve Adaletsiz Vergi Düzeni

Anayasamızdaki vergilendirme ilkeleriyle günümüz vergi sistemi ne kadar uyumlu, vergi sistemimizde adalet var mı? Bütçe gelir kalemlerinin yüze elliden fazlası dolaylı vergiden sağlanıyorsa adaletten bahsedilebilir mi?

Dolaylı vergiler,  zengin-yoksul ayrımı yapmadan, zorunlu tüketim maddelerini de kapsayacak şekilde mal ve hizmetlerden alınan KDV, ÖTV, ÖİV benzeri “ vergilerdir. Dolaylı vergiler hükümetlerin yanlış ekonomik politikaları sonucunda oluşan cari açığı kapatmada uygulanan en zahmetsiz ve karlı bir yöntemdir. Cari açığı yoksulun yediği ekmekten, içtiği sudan, sofrasındaki peynirden, zeytinden, giydiği ayakkabıdan alınan dolaylı vergilerle kapatmak ne kadar adaletlidir?

Cari açığı kapatmak dolaylı vergilerin haksız bir şekilde artırılması ve seçim dönemlerinde oranlarının düşürülmesi “kayıt dışı” ekonomiyi, “kayıt dışı” istihdamı da teşvik etmez mi?

Uygulanan vergi politikası; bir yönüyle de, ekonomiyi saydamlık ve öngörülebilirlikten uzaklaştırarak gerçek vergi ödemesi gerekenlerin vergi kaçırmalarına yol açmaz mı?

Ayrıca zengin ve geliri yüksek kesim, güçlü olması nedeniyle ülke içinde vergiden kaçınma veya vergi kaçırma imkânlarına sahipler, aynı zamanda zengin olan kesim servetlerini ülke dışındaki vergi cennetlerine kaçırarak ülkelerindeki vergiden kurtulurken, hükümetlerin seçim önceleri çıkarılan aflarla bu kesimlere tanınan vergi ayrıcalığı haksızlığı daha da katmerlemez mi?

Vergilendirme Sistemi Seçim Rüşvetine Mi?

Her seçim öncesi çıkarılan vergi afları vergilendirme sisteminin işleyişinde sorunlar oluşturmaz mı?  Vergi affıyla, vergisini zamanında ödeyen vatandaşlara yapılmış haksızlık sayılmaz mı?  Vergi ödemeyenlere af getirilmesi,  vergisini ödemeyenlere ödül anlamını gelmez mi? Vergisini zamanında ödeyen vatandaşı, acaba bende vergimi ödemesem,  düşüncesini teşvik etmez mi?  Ülkemizde vergilerin “vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflıkların, istisnaların ve indirimlerin oranlarını” belirleme yetkisi TBMM tarafından bakanlar kuruluna devredilmiştir. Bakanlar kurulunun bu yetkiyi her seçim öncesi af-indirim olarak kullanılması düşündürücü değil mi?

Haksız Tüketim Vergisi Kaldırılmalıdır

Vergilendirmenin evrensel ilkeleri ülkemizde mutlaka yaşam bulmalıdır. Vergi politikalarında  “genellik”, “adalet”, “mali güce göre alma” , “şeffaflık ve öngörülebilirlik”, “tarafsızlık” ve  “yasallık” ilkelerine uygun Vergiler hükümetlerin tahterevallisi olmamalıdır. Dolaylı vergiler tüketicilerin temel ihtiyacı olan mal ve hizmetlerden yediği ekmekten, içtiği sudan, sofrasındaki peynirden, zeytinden, giydiği ayakkabıdan konuştuğu telefonundan KDV ÖTV kaldırılmalıdır.

0 Paylaşım
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like

Bakkal Amca

2004-2009 yılları arasında İzmir’de bakkal dükkânı çalıştıran biri olarak yazmasam olmazdı…Ben altmış yaşına merdiven dayadım. Bizim yaş kuşağında…
Nevruz Bayramı

Nevruz Bayram Olsa

21 Mart bahara uyandığımız günün takvime yansımış halidir.. Türk dünyası olarak adlandırılan yeryüzü coğrafyasındaki ülkelerin hemen hepsinde farklı…
turkiye

Müflis Tüccar Örneği

Yeni yılda ekonomik açıdan iyi gidişat beklentisine giren aymazlar, kalabalığı, insanımıza havadan palavralar atarak, işlerin yoluna gireceğini sanıyor…

Okullarımız Açılıyor

2017–2018 Eğitim ve Öğretim yılı önümüzdeki hafta açılacak. 30 yılını okullarımızda çocuklarımızın eğitimi ile geçirmiş bir insan olarak,…