Tarımda Yeni Yaklaşımlar

Okuma Süresi: 4 dk.

Ülkemizin en önemli sorunlarından olan miras yolu ile arazilerin küçülmesi sorununa çözüm için Yozgat İli Kadınhanı ilçesinde uygulamaya koyulan Toplu Meyvecilik Projesi ülkemiz için örnek bir projedir.5640 Dekar alanda gerçekleştirilen meyvecilik projesinde yapılan sözleşme ile 25 yıllığına kiraya verilerek yılda 500 kişiyi istihdam edeceği belirtilmektedir. Bu proje Bakanlığımızca uygulanacak olan ‘Hudutsuz Köy Ürün Projesi’ne model olacaktır. Karabük ili Eflani ilçesinde Doruk Şirketler Grubu tarafından kurulan kısa adı BERCE ve beraberce süt sığırcılığı ve beraberce bitkisel üretim projesini yaklaşık 12 bin dekar arazi kiralayarak çiftçilerle birlikte örnek bir proje yürütmektedirler. Yine Konya Şeker tarafından kurulan tarıma dayalı sanayi tesisleri ülkemize ve dünyaya örnek örgütlü kooperatifçilik başarısıdır.Samsun 19 Mayıs İlçesinde faaliyet gösteren SAMMEY meyve çiftliği ise çok ortaklı şirketleşmeye örnek modellerdir.Bu konuda yapılacak yasal düzenlemelere destek olmalıyız.

Birleşmiş Milletler 2014 yılını ‘Uluslar arası Aile Tarım Yılı” kısaca “Aile Çiftliği Yılı “ilan etti. Avrupa Birliği ülkelerinde sürdürebilir tarım için model olarak aile çiftliklerinin yaşatılması desteklenecek, ABD ‘de büyük şirketlerin payı %3-4, geri kalanı aile işletmeleri, Avrupa’da en önemli sorun tarımda çalışanların yaşlanması,bu durumda bizim genç nüfusu tarımda tutmanın yollarını aramalıyız. Köyden şehre olan plansız göçü teşvik etmek ne derece doğru bir yaklaşım artık gözden geçirilmelidir. Avrupa da çiftçiler eğitimli ve bilinçli olduğu için örgütlü hareket ederek hükümetler üzerinde etkili olmaktadır.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez saman ithal ettik, yem bitkileri ekilişlerini artırmamız gerekir yeterli yem bitkisi alanı olmayana hayvancılık kredisi verilmemelidir. Ülkemiz 2010 yılından sonra 174.500 baş damızlık hayvan ithal ederken,ilk kez 2013 yılında İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden Türkmenistan’a 250 baş damızlık düve ihraç ettik. TUİK’E göre kırmızı et üretimi artmakta süt üretimi düşmekte bunun nedeni ise ineklerin kesim için satılmasıdır.Ülkemizin başarılı kooperatiflerinden olan ve ülkemizde ilk defa okul sütü projesini uygulayan İzmir Tire Süt Kooperatifi’nin başlattığı “Bizim Çiftlik” projesi köyden kente göçü azaltacak bir model olacaktır..Bu proje ile küçük hayvan barınakları bir araya getirilmekte,meralarda site şeklinde çiftlikler kurulmaktadır. Tar-sim’ de çok iyi gelişmeler var ancak 13 milyon büyükbaş hayvanın 644 bini sigortalı olması yeterli değildir.

Son yıllarda olumlu bir gelişme ise tütün üretimi ve ihracatı artmakta 2011 yılında 45bin ton olan üretim 2013 yılında 90 bin ton olması beklenmekte ve yıllık ihracat geliri 1 milyar dolara yaklaşmaktadır. Ancak kaliteli şark tipi tütün üretimi desteklenmezse üretim Yunanistan, Makedonya ve Çin’e kayacaktır. Tütün konusu tamamen Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilmelidir,başıbozuk bir yapı terk edilerek diğer ülkelerle rekabet edecek düzeyde takip edilmelidir.

Tarım sektöründe teknoloji kullanımı gündeme gelmiş olup ‘’Akıllı Tarım Çözümleri” iletişim şirketleri tarafından sunulmaya başlandı.5957 Sayılı Hal Yasası yürürlüğe girecek, ancak hallerin alt yapısında önemli sorunlar var. Kayıt dışı satışlardan dolayı devletin ve çiftçinin zararı olmaktadır. Yaklaşık olarak üretilen 45 milyon ton yaş sebze ve meyvenin %25’i çöpe, %5 ise ihracata gitmektedir. Bizden en az 10 kat fazla zirai ilaç kullanan ancak kalıntı sorununu halleden AB ülkeleri gibi ihracatı artırmalıyız. Yararlı böcek kullanımında Fas ve İspanya’nın çok gerisindeyiz. Yine sera alanı büyüklüğünde Fas’tan geri durumdayız. Kooperatifçiliği beceremediğimiz için sera üreticileri şirketleşerek seralarını bir araya getirmeli, gelişmiş ülkelerle rekabet edecek duruma gelmelidir. FAO verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinden Hollanda 84 milyar dolar, Almanya 61 milyar dolar, İtalya 29 milyar dolar, Belçika 36 milyar dolar, İspanya 40 milyar dolar en son birliğe katılan Polonya ise 18 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç etmekte,bizim ülkemizin ihracatı ise 12,7 milyar dolardır. Tarım destekleri parsel bilgi sistemine göre verilecek, Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) ile Türk Tarımı kayıt altına alınacak. Önümüzdeki yıllarda Coğrafi Bilgi Sistemi devreye girecek, Hassas Tarım, Bilgisayarlı tarım ve topraksız tarımı tartışacağız. Bu arada Samsun İlinde 2017 yılında hangi projeler gerçekleşecek göreceğiz.
Türkiye de ilçe tarım bünyesinde ilk defa Bafra da kurulan toprak tahlil laboratuarında su, yaprak ve gübre tahlili yapılmalı bu konuda başta ziraat odası olmak üzere diğer oda ve kurumlar maddi yönden yardımcı olmalı, bu şekilde toprak numune ücretleri aşağıya çekilmelidir. Bilindiği gibi Bafra Gıda-Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü faaliyet ve projelerde, kırsal kalkınma ve makine desteklerinde 17 ilçe arasında Samsun ve Karadeniz birincisi, ilçe bazında ise açık alanda İyi Tarım Projesi ve ÇATAK projesinde ise Türkiye birincisi olduğunu unutmayalım.

Tarım ve Hayvancılıkta gelişmiş ülkeleri yakalamak istiyorsak yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeliyiz,özellikle bakanlığımızın genç ,dinamik mühendis ve veterinerleri ülkemizin geleceği size bağlı isterseniz kısa zamanda ülkemizi ayağa kaldırabilirsiniz futbolda olduğu gibi savunma değil hücum oynamalısınız…2017 yılı bol ve bereketli olması dileği ile……

Yanıtla

Your email address will not be published.