Dr. Alper Aktaş: “İdeoloji düşüncedir ve soyuttur. Eylem ise Somut!”

Okuma Süresi: 6 dk.

Yeni bir umut, “Sosyal Demokrat Umut” hareketini Dr. Alper Aktaş ile konuşuyoruz.

– Özellikle sosyal medyada bir hareketten söz ediliyor, Sosyal Demokrat Umut Hareketi. Ne demek bu? Ne amaçlıyorsunuz ve en önemlisi siz kimsiniz?

Öncelikle siz kimsiniz sorusuna cevap vermem gerekli. Çünkü bu hareketin en önemli niteliği bu sorunun cevabında saklı. Biz, yüreklerinde bir umut taşıyan insanlarız. Biz bir umut taşıyoruz… Umudumuz Sosyal Demokrat bir iktidar tarafından Türkiye’nin yönetilmesidir. Adlarımızın, görevlerimizin hiçbir önemi yok. Önemli olan taşıdığımız umut, umudu taşıyanların isimleri değil. Belki şu an bu röportajı ben veriyorum ama kısaca Somut olarak adlandırdığımız bu ilkesel hareketin en önemli niteliği, ilkelerin isimlerden önce olmasıdır. Yoksa bizim şiddetle karşı çıktığımız ve en önemli ilkelerimizden olan parti içinde şucu ya da buculuğa karşı durumuza aykırı davranmış oluruz.

İşte bu nedenle adımız SoMUT olarak kısalttığımız Sosyal demokrasi Umut grup değil bir harekettir. Eğer bizler insanların kimliğini ön planda tutmuş olsaydık grup derdik değil mi? Oysa biz eylemseliz ve eylemlerimize yön veren ilkesel manifestomuzu savunuyor ve bu sayede Türkiye’nin hak ettiği gerçek anlamda sosyal demokrat yönetim anlayışının hakim olacağını ümit ediyor ve inanıyoruz. Bu sebeple her fırsatta düşüncelerimizi ve umudumuzu daha büyük kitlelere aktarmak, bir kelebek etkisi ile hep birlikte büyük bir CHP üye hareketi başlatmayı amaçlıyoruz.

“Pusulamız nedir? Özgürlük, adalet ve eşitlik, dayanışma ve devrimcilik…”

 

– Sosyal Demokrat Umut (SoMUT) hareketinin ilkesellik üzerine kurulu olduğunu söylediniz. Fikirsel dayanağınız nedir? Siz “ne istediğinizi” nasıl tanımlıyorsunuz ?

Fikirsel dayanağımız, elbette sosyal demokrat ideolojidir. Maalesef günümüz şartlarında kendini sosyal demokrat olarak adlandırılan bir partide biz bu dayanağı tekrar ifade etmek zorunda kalmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Nasıl bir Türkiye istiyoruz? Özgür birey, örgütlü toplum, sürdürülebilir ve emeğe dayalı kalkınma, hakça paylaşım olan bir Türkiye. Nasıl bir sol siyaset öngörüyoruz? Siyasete özendiren, katılımcı, dolaysız demokrasiyi hedefleyen. Pusulamız nedir? Özgürlük, adalet ve eşitlik, dayanışma ve devrimcilik… Burada devrimcilik ilkesini Atatürkçülük anlayışımız açısından açıklamak isterim.Devrimcilik demek, daha iyi bir düzen için değişimi arzulamaktır. Sihir değişim kavramındadır. Değişim insanlığın gerek evrimsel gerek sosyal tekamülünde kendini gösteren temel karekterdir. Atatürkçülüğü bu anlamda antiemperyalist mücadele ve tam bağımsızlık üzerinde yükselen devrimci ruhla değerlendiriyoruz.

– Sosyal demokrasinin ilkeleri ve Atatürk ilkeleri arasında kurduğunuz bağlantı ilginç. Bunu biraz daha açar mısınız?

Evet, bu özgün bir düşünce. Gerek sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri gerekse Atatürk’ün bizim ülkemize özgü ilkelerini CHP’nin pusula olarak kullanması gerektiğini savunuyoruz. Devrimcilik ilkesini, Atatürkçülük ve sosyal demokrasi arasında bir köprü olarak düşünmek mümkün. Eğer pusulanızı içselleştirir ve etrafında bir uzlaşma sağlamışsanız, sorunlar karşısında şablonunuz bellidir artık. Bakın SoMUT hareketinin yol haritası bu sentez üzerine kuruludur. Şöyleki; Hedefimiz; muasır medeniyete ulaşmak. Yöntemimiz; akıl ve bilim ışığında demokratik ve laik, hukuk devleti ilkeleri… Temel stratejimiz; elbette devrimciliğimizden kaynaklanan değişimdir… İnanıyoruz ki; CHP değişirse Türkiye değişir, Türkiye değişirse bölgemiz değişir, bölgemiz değişirse dünya değişir. Barış gelir… Çünkü Türkiye’de barış, dünyada barıştır… “Yurtta sulh, dünyada sulh” sözünü önce ülkede değişim sonra dünyada değişim olarak okuyoruz aynı zamanda.

“İdeoloji düşüncedir ve soyuttur. Eylem ise Somut”

– Devrimciliği, değişim olarak okuyorsunuz sanıyorum. Doğru mu?

Tam da öyle. Devrimcilik, her zaman için daha iyi bir düzende yaşamak için değişim arzusudur. Sokrates’in dediği gibi, bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır. Bu nedenle önce kendimizi değiştirmeli ve hep birlikte sosyal demokrat iktidar umudunu yüreğimizde güçlü duymalıyız. Aydınlık gelecek CHP’nin kuracağı sosyal demokrat iktidarın omuzlarında yükselecek çünkü. Umut, sosyal demokrat düzendedir. İşte bu hareket, biraz önce ideolojik çerçevesini açıkladığım bu düşünceyi Samsun’da So-MUT’laştırmak istiyor ve kısaca So-MUT olarak adlandırdığımız Sosyal demokrat umut hareketini ivmelendirmek istiyoruz. Her şeyden önce şunu vurgulamak istiyorum. İdeoloji düşüncedir ve soyuttur. Eylem ise SOMUT. Fikir ve eylem birbirinden ayrılamaz. Hareket, fikrin soyutluğunu, ete kemiğe büründürerek somutlaştıran bir şeydir. Sosyal demokrasinin babası Eduard Bernstein’in dediği gibi hareket herşeydir. İşte bu sebeple SoMUT ilkeleri öncelikle üzerinde ortaklaşmamız gerekendir.

– SoMUT hareketinin ilkelerini nasıl ifade ediyorsunuz?

İlkelerimizi Sosyal Demokrat Umut (SoMUT) hareketi facebook sayfamızda ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. Toplam on üç ilkeden söz ediyoruz. En can alıcı noktalarına değinirsek; en önemlisi parti içinde demokrasi ve parti içi barışın sağlanmasının çarelerini ivedilikle aramalıyız. Biz parti görevlendirmeleri için muhtarlık bölgesi delegelerinden başlayıp en tepeye kadar çarşaf liste ile seçim yönteminin demokratik olduğunu düşünüyoruz. Aslında parti tüzüğü blok listeyi istisnai durumlar için önerip asıl yöntemin çarşaf olduğunu ifade eder. Ne yazık ki pratik uygulamada blok liste istisnai şartlardan çıkarılıp neredeyse rutin haline getirilmiştir. İşte biz bunu demokratik bulmuyoruz. Bu yöntem üyenin, delegenin iradesine ipotek koymaya tevessül eden bazı kişileri üretiyor. Sosyal demokrat parti içinde bu sistemin getirdiği feodal kalıntı delege ağalığı, sağlıklı örgüt yönetimi oluşturmaya engel olmaktadır. SoMUT bu sebeple her türlü ağalığa karşı bir harekettir. Aslında bu noktada mevcut tüzüğün direk demokrasi tavrından çok temsili kaldığı noktasında itirazlarımız var, ama tüzük değiştirilene kadar sosyal demokrat olarak bu tüzüğe uygun hareket durumundayız.

Diğer taraftan biz parti içinde aktif üyelerin kendilerine daha fazla yer bulmasını istiyoruz. CHP üyesi olmanın bir onur olduğunu düşünüyoruz. Elbette CHP ‘ne ilgi duyan ancak sosyal demokrat tavırn gereklerini yerine getire(m)meyen ancak sempatizan olabilir. Tabi ki sempatizanlar da önemli ve bizim için değerdir. Ancak aktif üyenin göstermiş olduğu emeğin göz ardı edilmemesi gerektiğini savunuyoruz. Aktif üye tanımımız; aidatlarını ödeyen, parti etkinliklerine katılan ve katkı veren, sosyal demokrasiyi içselleştirmiş CHP üyeleridir. CHP kongre süreci başlamış bulunuyor. Kongre sürecinin sonunda oluşan CHP örgüt yönetimleri ile CHP gerek yerel gerek genel seçimler yaşayacak. Bu sebeple SoMUT ilkelerinin CHP içinde hemen tartışılması ve uzlaşılmasını önemli ve hayati buluyoruz. En önemlisi şimdi hemen parti içi demokrasiyi tesis etmenin vazgeçilmez olduğunu görüyoruz. Mahalle delege seçimleri gömleğin ilk düğmesi. İlk düğme yanlış iliklenirse diğer düğmelerin de yanlış iliklenmesi kaçınılmazdır. CHP üyelerine her fırsatta bu ilkeleri anlatacağız. Şimdi en önemli görevimiz; parti içi barışın hemen oluşturulması ve parti içinde barışın sağlanmasıdır.

– Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Umuyoruz ki amaçladığınız büyük CHP üye hareketi hemen başlar. Açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz.

Biz hem sizin temenni ettiğiniz ümidi hem de sosyal demokrat iktidarın yerelde ve genelde hakim olacağı günlerin umudunu yüreklerimizde taşıyoruz. Bu fırsat için ben teşekkür ederim.

Yanıtla

Your email address will not be published.