Çeşitleme

Okuma Süresi: 1 dk.

Ülkemizdeki Suriyeli çocukların Kayıp Kuşak olmasını engelleyebilmek için mutlaka okula gitmeleri sağlanmalıdır. Yoksa uğraşacağımız sorunların büyüklüğü sıkıntılı boyutlara ulaşacaktır.

Eğitim TEOG için alınan kararla çalkalanıyor. Ben bir geçiş dönemi yaşadığımızı düşünüyorum. Şu an kartlar karıştırılıyor ve eğitim en karışık dönemini yaşıyor. Ama bilmek gerekiyor ki TEOG un çocuk mutluluğu ve eğitim kalitesi açısından sürdürülebilirliği yoktu. Bu anlamda bu değişiklik, konunun tartışmaya açılmasını sağladı.

Beşinci sınıflar İngilizce öğretmek adına Resim, Müzik ve Beden Eğitimi gibi çocukların mutlu olacağı dersleri kaldırmak pek akıllıca olmadı. Bu dersleri kaldırma teklifini sunan ve kabul edenlerin eğitimci olduklarından çok ciddi şüphelerim var.

Ülkemizde ciddi bir Üstün Yetenekliler sorunu var. Devlet bu konuda çok ciddi bir çalışma yapmak zorunda. Dernekler ve vakıflar kim bilir kimin adına bu konulara el atmışlar ve derin çalışmalar yapmaktalar. Üstün Yetenekli çocuklar büyüdüklerinde tehlikeli beyinlere dönüşebilirler. Onları yararlı bilimsel çalışmalara yöneltmek devletin gözetiminde olmalıdır.

Kodlama dünyada trend halinde okullara girdi. Geç kalıyoruz.

Kültür sadece okulda öğrenilen bir şey olmamalıdır. Evi tertemiz olduğu halde sokağa çöp atan insanların eğitimi okuldan halk eğitime, çıraklık eğitimden camiye kadar her yerin ortak sorunu olmalıdır. Bazı önemli meseleler ancak bu tür top yekûn çalışma ile çözülür.

Endüstriyel okul anlayışı çocuklarımızı vuruyor. Beş katlı okul olmaz. Beş katlı ilkokul hiç olmaz. Bahçesinde ağaç yoksa, çiçek yetişmiyorsa o okul okul değildir.

Tarih sadece derste öğrenilmez. Tarih çocuklara müzelerde ve ören yerlerinde öğretilmelidir. Çocuklarımıza tarihi öğrenmeyi ve tarihe saygı duymayı öğretmeliyiz. Yoksa tarihi eserlere karşı saldırgan davranışları engellememiz mümkün olmaz.

Sokaktaki şiddetin başlangıç noktası evdir. Okullardaki rehberlik öğretmenleri aileyi ve çocuğu ikna edecek ve yönlendirecek donanıma sahip olmalıdır. Küçük yaşta saldırgan eğilimi olan çocukların tehdit değerlendiresi yapılmalı ve gereken tedbirler alınmalıdır.

Yanıtla

Your email address will not be published.