Çarşamba Dedikleri, Şekerdir Yedikleri

Okuma Süresi: 6 dk.

Olayı laf kalabalığına getirip kavram kargaşası yaratmanın âlemi yok,her türden katı yakıt yakarak elde edilen elektirik enerji sanrali “termik ” santraldir

Burada sadece termik santraller konusunu anlatacağız Termik santraller en genel anlamıyla, ısı enerjisini elektrik enerjisine çevirmeye yarayan sistemlerdir.

Termik santrallerde, su yüksek basınç altında (150-160 bar) ve yüksek sıcaklıkta (550 derece) buharlaştırılır. Buharlaştırılan yüksek basınçlı su,  alçak basınçlı türbinlere geçerek, buradaki mekanizmayı harekete geçirir. Türbinlere gelen buharın gücü, türbinlerde mekanik bir enerjinin oluşmasını sağlar ve bu mekanik enerji elektrik enerjisine çevrilmiş olur.

TERMİK SANTRAL NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Termik santraller katı, sıvı ve buhar halindeki yakıtlarda var olan kimyasal enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini hareket (kinetik) enerjisine, hareket enerjisini de elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir. Kısaca termik santraller kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğü tesislerdir. Termik santrallerin içinde en karmaşık yapıya sahip olanları Katı Yakıtlı Buhar Santralarıdır. Daha basit yapılardaki Gaz Türbinleri diğer bir termik santral örneğidir. Bu iki termik santralın bir araya getirilmiş hali nede Kombine Çevrim Santralleri adı verilmektedir

-Reklam-

TERMİK SANTRALDE TEMEL SİSTEMLER-ÇEVRİMLER VE ELEMANLAR

Bir santralin temel elemanları şunlardır;

1) Kazan
2) Buhar türbini
3) Jeneratör

Termik Santraller; yakıttaki kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir. Fakat santralde bu enerji değişimi tek kademede gerçekleşen bir olay değildir.

Yakıtın kimyasal enerjisinin ısı enerjisi şeklinde açığa çıkması için kimyasal bir olay olan yakıtın yanma prosesi gerçekleşmelidir. Bu prosesin termik santrallerinde oluşturulduğu yere Kazan denir. Kazanda açığa çıkan bu enerji, kazanın içerisindeki borularda dolaşan suya verilir ve su buhar fazına geçer.

-Reklam-

 Buhar fazına geçen bu suya ısı enerjisi verilmeye devam edilir. Enerji yüklü bu buhar, buhar türbini rotoruna verilir ve buhar türbin rotorunu harekete geçirerek buhardaki ısı enerjisi hareket (kinetik) enerjisine dönüştürülmüş olur.

Bu hareket enerjisi bir döner alternatif makinesi olan senkron jeneratöründe elektrik enerjisine dönüşür. Böylece prosesten istenilen nihai hedef gerçekleşmiş olur.

 Yalnız olay burada anlatıldığı gibi termik santrallerde basit ve kolay  olarak gerçekleşmez. Yanma, bir kazan ya da buhar üretecinde gerçekleştirilir ve suyun buhara dönüştürülmesini, daha sonrada bunun yüksek basınç altında (170 bar),yüksek sıcaklıkta(540′C) çok ısıtılmasını sağlar.

 Buhar önce türbinin yüksek basınçlı bölümünde ve daha sonra yeniden çok ısıtıldıktan sonra orta ve alçak basınçlı bölümlerde genişler. Birbirini izleyen bu genişlemeler sırasında ısı enerjisi mekanik enerjiye dönüşür.

Kondensede soğutulan buhar tekrar su haline döner; türbinden çektiği buharla çalışan bir yeniden ısıtma bölümüyse suyun ısısını yükseltip kazana gönderir.

-Reklam-

 Buhar ve su bir kapalı devre halinde dolaştıkları için bu çevrim sonsuza kadar yenilenir.

Duman kazan çıkışında büyük oranda ısı yitirir ve elektro filtreden sonra havaya verilir, böylece yanma olayı gerçekleşir.

 Kömürle çalışan santrallerde dumanın daha sonra elektrostatik düzenekler yardımıyla tozu alınır ve bacadan dışarı atılır.

 Bu arada türbinde yaratılan mekanik enerji bir alternatöre iletilir ve burada elektrik enerjisine dönüştürülür.

Termik santrallerde kömür kullanımı için gerekli olan tesisler gaz ya da mazota oranla çok daha önemli ve büyüktür.

-Reklam-

Burada özellikle kömürün demiryolu, akarsu ya da deniz yoluyla santrale getirilmesi, boşaltılması, depolanması,

santral alanı içinde dolaştırılması ve kazana verilmesi için gerekli tesisler yapılmalıdır.

 Kömür önce toz haline

getirildikten sonra, önceden mazotla 500′C’a kadar ısıtılmış olan yanma odalarının brülörlerine kuvvetli bir hava

akımıyla gönderilir.

-Reklam-

 Bu odaların birkaç yüz metre küp‘ü bulan bir hacmi ve birkaç bin metre kare büyüklüğünde bir

ısıtma alanı vardır

Termik santralleri büyük debili akarsu yakınında veya deniz kıyısına kurmak gerekiyor; böylece santralde üretilen ısının yarısını boşaltan kondansenin suyla beslenmesi sağlanır.

 Sıcak su ırmağa doğrudan boşaltıldığı gibi (açık devre  soğutma) büyük soğutma kulelerine yollanabilir; burada havayla temas ederek kısmen buharlaştıktan sonra kondanseye basılır.

Gelelim şimdi zurnanın “ZIRTT” ettiği yere, bu bölümü  başta Çarşamba MIKDAR lar birliği başganı olmak üzere tüm Çarşamba ve çevre ilçe ahâlisine anlatma sorunsalına, burada iş  yine  mobilize olmuş bir avuç yurtsever demokrat aydın insanımıza düşüyor.

-Reklam-

Anlatacağımız konu  özel bir pedogojik formasyon gerektiriyor zira  bilindik her türlü eğitim öğretim yöntemini denedik denemeye devam ediyoruz.

Denemediğimiz tek bir öğretim metodu kaldı bundan sonra bu “metod” üzerinde yoğunlaşmak gerekir.

“Hangi metod ”  diye merak ediyorsunuz..?

Eğitim metodları literatürüne  yerli ve milli bir metod olarak kaydedilen  “BİLÂL” metodu bu dostlarım.

“ÇÖL-ÇÖP” yakıtlı bu tür santrallerin çevreye verdiği zararları aşağıda belirtmeye çalıştık ,yöntemide önerdik…

-Reklam-

Termik Santralin Zararları

1. Termik santrallerde üretim sırasında azotoksit, kükürtdioksit ve pek çok küçük yapılı partikül açığa çıkmaktadır. Bu zararları maddeler salındıkları çevredeki insanların sağlığın için tehdit oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu maddeler yöre insanının sinir sistemininde olumsuz etkilere yol açmaktadır.

2. Bu çıkan zararları gazlardan etkilenen sadece insanlar değildir. Aynı şekilde bu gazlar etrafta yer alan hayvanlara da zarar vermektedir. Ayrıca çevre tarlalarda yer alan tarım ürünlerine, su kaynaklarına ve ormanlara da zarar verici etkileri bulunmaktadır.

3. Üretim sırasında bacalardan salınan küller insanlar tarafından solunmaktadır. Bu durumda çevre yörelerde kanser riskini arttırmaktadır.

4. Bacalardan yayılan zararlı gazlar asit yağmurlarının oluşmasına neden olmaktadır. Asit yağmurları sonucunda da termik santralinin inşa edildiği bölgelerde ki toprakların yapısının bozulması ve verimin düşmesi gibi pek çok olumsuz durumla karşılaşılmaktadır. Ayrıca asit yağmurlarının etkilediği başka canlılar da ağaçlardır. Ağaçların tahrip olması hayvancılığı da etkilemektedir.

-Reklam-

5. Santraller de yüksek sıcaklıklarda elde edilen buharın soğutulması amacıyla yer altı suları veya akarsular kullanılmaktadır. Santralde ki sıcak su ile soğuk su değişimi yapılarak ortam soğutulmaktadır. Çekilen soğuk su yerine bırakılan sıcak su bırakılan ortamdaki canlılara zarar vermektedir. Ayrıca bu su akarsu veya yer altı kaynaklarını kirletmekte ve yeşilliği de tahrip etmektedir.

Termik santraller ekonomik anlamda ülkeye katkı sağlasada beraberinde büyük tahribatlarda getirmektedir. Yukarıda ifade edilen maddeler termik santral nedir zararları nelerdir sorusuna cevap olmaktadır. Yararları ve zararları aynı anda bünyesinde bulunduran bu santralleri çevreye minimum zarar ile yapmaya çalışmak ve bu konuda hassas olmak gelecek için çok önemlidir.

Biz ,yurtsever derimci,demokrat ,aydın insanlar olarak ülkemizi bu emperyalist talan ve yağmadan koranın derdi ve telaşı içindeyiz.

Tek derdimiz ;

“Türkiye,Türklere bırakılmayacak kadar önemli ve değerlidir”

-Reklam-

 tespitinde bulunan emperyalistller ve onun yerli işbirlikçileri ile mücadele etmektir…

Siz yanımızda olmadıkça bunu başaramayız.uzatın ellerinizi…

windows 10 home satın al

Yanıtla

Your email address will not be published.