Adaylar Kendini Anlatıyor #2: Alper Aktaş

Okuma Süresi: 11 dk.

Alper Aktaş kimdir?

Öğretmen anne ve Edebiyat profesörü babanın ilk oğludur. 1968 doğumludur. Aslen Erzincanlıdır. İlk,orta ve lise eğitimini Erzurum’da yaptı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini 1992 yılında bitirdi. İlk görev yeri Hasankeyf Sağlık Ocağıdır. Sonra Giresun Devlet Hastanesi Acil servisinde görev yaptı. Ardından İzmir’de Estetik Plastik Cerrahi ihtisası yaptı.
2001 yılından itibaren Samsun’da önce Mehmet Aydın Devlet Hastanesinde, 2007 yılından sonra ise devlet görevinden kendi isteği ile ayrılarak serbest hekim olarak çalışmaya başladı.
Halen serbest Estetik Plastik Cerrahi uzmanı olarak kendi kliniğinde çalışmaktadır.
Türk Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Derneği, Türk Estetik Plastik Cerrahi Derneği, Türk El ve Mikrocerrahi Derneği, Samsun Tabip Odası üyesi ve Denetleme Kurulu üyesi, Samsun Çağdaş Hekim Grubu aktivisti, ADD Samsun Şubesi üyesidir. 2015-2017 yılları arasında CHP İlkadım İlçe eğitim sekreterliği, yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Gülizar hanımın kocası, Alkım ve Bora’nın babasıdır.

Neden siyaset ve neden ilçe örgütü başkan adaylığı?

Zorlu bir eğitim ve yoğun meslek hayatım içinde ülke sorunlarına kayıtsız değildim.
İçinde aktif olarak yer alamasam da siyaset, okumalarım içinde yer aldı. Siyaset, çok saygın ve çok yoğun bir uğraştır ancak meslek değildi benim için.
Her tutulan iş, her yapılan faaliyet meslek değildir. Modern ve demokratik toplumda doğal olanı da budur. Siyasette en yararlı olabilecek kişinin kendi mesleğinde en iyiyi yapmış ve yapabilecek potansiyeli olan kişidir.

Gezi parkı olayları, siyasete aktif olarak katılma kararıma sebep oldu. Gezi parkı direnişi belli bir ideolojiyi hakim kılmakla ilgili olmayıp farklılıklara ve farklı hayat tarzlarına saygı duyulmasına ilişkin talepleri dile getirmekteydi.
Örgütsüz ve lidersiz, hep birlikte olma ve yönetişim bağlamındaki nitelikleri Türkiye siyasetinde yeni bir tarz oluşturmuştur.

-Reklam-

Gezi parkı olayları Türkiye’de demokrasi açıklarını gözler önüne sererken, toplumdaki demokratik değerlere sahip çıkma güdüsünün de gücünü, yaratıcılığını ve esnekliğini göstermekte önemli, özgün bir adım olmuştur.

Benim için ise, Gezi parkı olaylarının siyaseti demokratikleştirmesi yönünde önemli bir fırsat oluşturabilme öğretisi çok daha fazla değerlidir.

Gezi olayları göstermiştir ki; geleneksel siyasetin kişi odaklı, yaptım oldu dayatması ve feodal niteliklerine karşı bireyin hiçbir tahakküm altında tutulamadığı, katılımcı ve demokratik nitelikli yeni siyaset yapma tarzı, Cumhuriyetimizin bekası için elzemdir.

İşte bu noktada, bu ülkenin halkı tarafından sağlanan olanaklarla sahip olduğum entelijansım ve liyakatımla sorumluluktan kaçamazdım. Çünkü yeni siyaset yapma tarzı kişiler üzerinden değil, proje odaklıdır.

Bu tarz, aslında siyaseti gerçek tanımına kavuşturmuştur. Yani siyaseti toplumsal talepleri örgütleme ve onlara uygun projelerle cevap verme sürecine sokmuştur.

-Reklam-

Geleneksel siyasetin “bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma gibi yollarla işini yürütme” anlayışı maalesef CHP’nin içine de sirayet etmiştir. Oysa bu eyleme siyaset değil, ancak entrika denir. Ve entrika, hizipten başka bir şey üretemez.

CHP içinde kendim için öngördüğüm mücadele alanı, Gezi direnişinin ortaya koyduğu siyaset tarzıyla önce partim içinde demokrasiyi sonrada şehrim ve ülkemde sosyal demokrasiyi hakim kılmaktır.

CHP İlkadım İlçe Başkanı olduğunuzda hedefiniz nedir?

Hedefimiz; İlkadım’lı hemşerilerimize sosyal demokrat yönetim anlayışını tattırmak.
Bizim derdimiz; 2019 yılında yani anlı şanlı CHP nin 100 yılında yerel yönetimler için kurulan sandıktan iktidar olarak çıkması. Hedef budur. Hedef bu olmalıdır.
Bizim için başarılı olmanın tanımı budur.

-Reklam-

Başarılı olmak için; önce istek duymalıyız. Parti içinde iktidar olmayı değil, yerelde ve genelde iktidar olmayı burada tam kalbinizde istemelisiniz. Bunun heyecanını taşımalısınız. Motor güç budur.

İstek duyma tek başına yetmez. Hedefe ulaşabilecek hem araç ve donanıma hem de yapabilme gücüne sahip liyakatli örgüt yönetimine görev vermelisiniz.
Ve elbette zamanın ruhuna uygun değerlendirme ve düzeltmeler yapabilecek mekanizmalara sahip olmalısınız. Başarılı olmanın metodu budur ve bir plana sahip olmayı gerektirir. İşte biz karşınıza bir planla çıkıyoruz. Ve diyoruz ki, aklı hür vicdanı hür anlı şanlı CHP delegesinin bizi tercih etmesi için somut bir projemiz var.

Sizin sürekli vurgu yaptığınızı bildiğimiz ilkeli siyasetinizin temel değerlerinden söz edebilir misiniz?

Beslendiğimiz birinci kaynak cumhuriyetçiliktir.
İkinci kaynak, Atatürkçülüktür.
Üçüncü kaynak Sosyal demokrasinin evrensel değerleridir.
CHP’nin beslendiği bu üç ayak, Anadolu aydınlanmasıdır, Yunus Emreler, Bektaşiler ve Mevlanalardır.Bu üç kaynak CHP’sinin 3 Altın ayağıdır.
Bu sacayağını göz ardı etmeksizin CHP İktidarı İçin İlkadım programımızın dayandığı ilke ve değerler aşağıdadır;

– Demokratik tavır
– Katılım ve paylaşımcılık
– Örgütlülük
– Akılcılık
– Liyakata uygunluk
– Eylemlilik
– Şeffaflık ve hesap verebilirlik
– Sevgi dili ve hoşgörünün hakim olduğu iletişim becerisi

-Reklam-

CHP İlkadım ilçe başkanlığını nasıl yönetmek istiyorsunuz, yönetim anlayışınız nedir?

Yönetim anlayışımız tek bir kelime ile ifade edilebilir; yönetişim.

Yönetim ya da hükümet etme hiyerarşik bir yapıda yönetim tarzıdır. Yönetişimde süreç içindeki formel ve informel tüm aktörlerin içinde olduğu birbirleri ile etkileşim halinde hükümet eden hiyerarşik yapı dışında da aktörlerin etkin biçimde yönetim sürecinde yer almasıdır.

CHP İlkadım İlçe Başkanlığında örgütlenmeyi devlet tarzında bir organizasyon şemasında değil, halkın daha çok temasta olabileceği hücresel veya işlevsel bir örgütlenme modelini takip edeceğiz.
Mesela mahalle temsilciliği örgütü, sandık yönetim kurulu, halk meclisleri, muhtar meclisi, emekli meclisi yanında danışman kurulu, ihtisas komisyonları gibi örgütlenme alanları olacak.

Aslında biz, örgütün tüm unsurlarıyla birlikte yönetim ön görüyoruz.

-Reklam-

Organizasyonumuzu iki yapraklı düşünerek, karar alma ve eylemsel mekanizmalar olarak düşünüyoruz.

İlçe yönetim kurulu etrafında oluşan kurullardan kadın ve gençlik kollarını hepimiz biliyoruz. Çünkü mutat olarak uygulanır bunlar. Ama danışman kurulu (deneyim kurulu), ihtisas komisyon ve kollar ile mahalle temsilcilikleri ile birlikte bütüncül bir bakışa sahip olacağız. Asıl önemli olan ise Halk meclisleri olarak adlandırdığımız, toplumun tüm katmanlarını yönetim sürecine dahil ettiğimiz yapılanmadır. Bu yönetim yerine tüm aktörlerle hep birlikte yönetme anlayışı olan yönetişim demektir

Eylemsel organizasyonumuz bir saç ayağından ibarettir. İlçe yönetim kurulu- kadın kolları- gençlik kolları, mahalle temsilciliği kurulları, sandık yönetim kurulları.

Şunu hayal ediyorum; seçmen oyunu kullanmak için sandık başına geldiğinde onu adıyla karşılayan CHP unsurlarını hayal ediyorum.

Bunun olması demek, her haneye dokunmak demek, seçmenin derdini tasasını bilmek demek. Seçim ancak böyle kazanılabilir. Biz bunu sandık yönetim kurulları şeklinde hücresel örgütlenme sayesinde yapacağız.

-Reklam-

Nasıl bir çalışma takvimi düşünüyorsunuz?

Görüldüğü kadarıyla 2019 yılı seçim yılı olacaktır.
Bu sebeple 2018 yılının ilk yarısında örgütümüzü sağlıklı bir işleyiş için revize edeceğiz, 2018 ikinci yarısında seçmenin tercihleri ve isteklerini anlayacağız.

Yerel yönetim ile ilgili sorunları tespit edip projeleri hazırlayacağız.
Yerel yönetim kadrolarımızın çatısını oluşturacağız.
2019 seçim yılı, seçmene yapacaklarımızı ve projelerimizi anlatacağız.

Bu noktada yapacağımız çalışmalar iki ana başlık altında toplanabilir; örgüte dönük çalışmalar ve seçmene dönük çalışmalar.
Önümüzdeki zaman kısıtlı olduğundan her iki koldan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

-Reklam-

Takviminiz iki ayrı çalışma alanına ait; örgüte dönük hangi çalışmaları planlıyorsunuz?

1. Partimizde iyi şeyler düşüneceğiz, iyi şeyler planlayacağız, bu bizim üretkenliğimizi artıracaktır.
2. Önceliğimiz yereldeki sorunlar ve çözüm önerileri olacak. İlkadımlının daha ferah yaşaması için projeler üreteceğiz.
3. Parti çalışmalarımıza, üyelerimizin aktif olarak katılmalarını sağlayacağız. Bunu çalışma gurupları kurarak, muhtelif komisyonlar kanalı ile yaşama geçireceğiz.
4. Dedikodu yapmayacağız, kişi odaklı değil proje odaklı düşüneceğiz.
5. Örgütleneceğiz. Örgütlenme modeli bize dayatılan devlet tipi değil halk tipi olacak.
6. Ben yerine biz diyeceğiz, Partililerimiz ile övüneceğiz,Ekip çalışmasını organize edeceğiz,
7. Liyakate önem vereceğiz, Partiye emek vermiş tüm partililerimizden yararlanacağız.
8. Ülkemizin CHP’ye ve CHP’de yapılan siyasete ihtiyacı var diye düşünerek, parti içi iletişimi sağlıklı duruma getireceğiz.
9. Parti ile ilgili sıkıntılarımızı, parti içi platformlarda dile getirecek olanakları üyelerimize sunacağız. Birbirimizin eksikliklerini ve birbirimize olan kızgınlıklarımızı basın aracılığı ile anlatılmasına meydan vermeyecek parti içi iletişimi sağlayacağız.Bu iletişim, bizleri projeye ve demokrasiye dayalı bir siyaset yapma alışkanlıklarımızı geliştirecektir.
10. Özellikle örgütlenme ve parti içi iletişim konusunda yapacağımız çalışmalarla, partimizin iktidar yürüyüşüne katkı vereceğiz.
11. Mahalle mahalle, sokak sokak, site site, sorumlular belirleyerek partimizin örgütlenmesi için hazırladığımız örgütlenme projemizi ivedilikle faaliyete geçireceğiz.Her mahalleye ve her sokağa ulaşan bir örgütlenmeyi sağlayacak çalışmaları azimle yapacağız.
12. Gönüllü halk örgütlenmesini küçük de olsa her mahallede gerçekleştirecek çalışmaları teşvik edeceğiz, her mahalleyi kendi iç dinamikleri içinde örgüt hücreleri olarak göreceğiz.
13. Üye listesini güncelle. Aktif üyeleri ayırt et. Üyelik aidatını ödemiş olmak ve parti etkinliklerine katılmış olmak aktif üyelik kriterleridir
14. Sevilen, saygı gören, partimize ilgi duyan, insanlardan İlçe yönetim kurulu çalışmalarına katkı verecek, en az 7 kişi belirleyerek seçmene dönük çalışmaların halkla birlikte yapılmasını sağlayacağız.
15. Parti ilçe merkezimizi okula çevireceğiz. Üyeleri eğitilmiş bir partinin, kendisini halkımıza tanıtmasının ve iktidara taşınmasının daha kolay olacağının bilincindeyiz. CHP’si iktidarında, nasıl bir Türkiye yaratacağımızı ve sorunlarımızı nasıl çözeceğimizi, her üyemiz anlatacak duruma getirmek zorundayız. Üye eğitimimiz ile partili arkadaşlarımızda dil birliği, partimizde de ortak dil kullanımı sağlanacaktır.
16. Parti içinde eğitim alan üyeleri arşivle ve her parti üyesinin eğitimlere katılmasını sağlamak amacıyla, parti eğitimleri hiyeralşisi ile terfi ve ödüllendirme üzerinde çalışılacak. Aktif üyeleri belirlenecek ve onore edecek fırsatlar oluşturulacak.
17. İlçe üyelerimize dönük beklenti ve katkılarını belirleyecek anket çalışması için bu işin profesyonelleri araştırılacak, görüş alınacak ve çalışmanın yapılmasını sağlanacak
18. Mali kaynakların artırılması için projeler üretilecek
19. Yerel yönetimler okulu yaparak 2019 yerel yönetimler seçimlerine ekiplerimizi sosyal demokrat belediyecilik konusunda hem eğiteceğiz hem de ekip ruhu içinde projeler hazırlamasını sağlayacağız.
20. Üyelerin katılımını ve proje yürütmesini sağlayarak sürece dahil etmek için “CHP nin iktidarı için bir fikrim var” başlığında basit şablon oluşturup katılım sağlanacak

Seçmene dönük çalışmalarınız neler olacak?

1. CHP’si halktan yana olan, çalışandan yana olan, ülkeye katkı vermek isteyenlerden yana olan, bir kitle partisidir. Bunu tüm topluma anlatacağız.
2. Seçmenlerimizin tamamı bizim hedef kitlemizdir, uğruna siyaset yaptığımız kitledir. Bu ilçede yaşayan her kesten CHP’si oy isteyecektir.
3. Sivil toplum örgütleri, siyasileri ve siyasi iktidarları denetlemesi gereken örgütlerdir. O yüzden onların gelişmesi ve örgütlülüğü için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sivil toplum örgütlerinin, ülke sorunlarına bakışları bizim için çok önemlidir, sorunlarımız ile ilgili çözüm önerilerimizi onlarla paylaşacağız.
4. Sivil toplumun sağlıklı örgütlenmesini sağlayacak güç CHP’sidir. İlçemizde örgütlenmiş sivil toplum örgütleri ve dernekleriyle organik bağlar kurmaya çalışacağız.
5. Her mahalle coğrafik yapısı ve nüfusları gözetilerek çalışma alanları olarak belirlenecek.
6. Mahallelinin sorunlarına CHP’nin nasıl baktığını ve nasıl çözeceğini, seçimleri beklemeden, onların ayaklarına giderek anlatacağız. Sadece seçim zamanı değil, her zaman onları ziyaret eden parti olacağız.
7. Her ay bir köyde veya mahallede toplantılar düzenleyeceğiz. Yurttaşlarımızla yüz yüze temasta olmayı önemseyeceğiz.
8. Yerel, cumhurbaşkanlığı, referandum ve milletvekili seçimleri mahalle bazlı değerlendirilip istatistiki sonuçları yorumlanacak. Bu konuda gerekirse uzman desteği alınacak.
9. İlkadım ilçesinde sosyolojik tabanlı çalışmalar incelenecek ve gerekirse bu konuda akademik destek sağlanacak.
10. Basınımız, halkımız ile aramızda bir bağdır bunu unutmayacağız. Ülkemizde yazılı ve görsel medyanın sorunlarını ve çözüm önerilerimizi de onlarla sık sık paylaşacağız. Düzenli aralıklarla, Basın ve Medya sahipleri, genel yayın yönetmenleri ve muhabirleri ile bir araya gelmeyi ilke edineceğiz

Son olarak ne söylemek istersiniz?

-Reklam-

Yapacağımız siyaset sağ öykünmesinden uzak, sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri ve Atatürk’ün tam bağımsızlık, antiemperyalist mücadele ilkelerinden kaynağını alacak.
Cumhuriyet ve kazanımlarının yılmaz savunucusu olacağız.
Etnik köken ve din üzerinden siyaset yapmayacağız ve buna izin vermeyeceğiz.
Yerel sorunlarımız önceliğinde “global düşün yerel yaşa “ şeklinde siyaset yapacağız ve İlkadımlı yurttaşlarımızın hak ettikleri sosyal belediyecilik anlayışı ile ilgili projeler üreteceğiz.
Rakiplerimizin eksiklerini tabiî ki dillendireceğiz, ama o eksikler üstünden siyaset yapmayacağız. Kendi yapacaklarımızı anlatıp, gündemi biz belirleyeceğiz.
CHP İktidar olduğunda ülkeyi nasıl yöneteceğimizi ve sorunları nasıl çözeceğimizi anlatacağız.
Bizler projeye dayalı siyaset yapacağız. Zira sorunlarımızın çözümü için iddialarımız var projelerimiz var.

Yanıtla

Your email address will not be published.