Şerif Mardin Güzellemeleri Neden ki?

Okuma Süresi: 1 dk.

Şerif Mardin, bir sosyal bilimcimiz. 90 yaşında öldü. Işıklarda uyusun.

Ancak, ölümü üzerine, başka bilim adamlarımızdan esirgenen bir ilgi ve övgüler yumağına neden oldu. Devlet katından ve medyadan yoğun bir yüceltme kampanyasına dönüştürüldü sanki. Aslında bilim adamlarından böylesine ilgi esirgenmemeli bence de.

Ama, doğrusu bu abartılı görünen ilgi ve övgü yoğunlaşması, “nedendir?” sorusunu da akla getirdi ister istemez.

Az çok sosyal bilimleri izleyenler, elbette nedenini bulmakta zorlanmazlar…

Ama ortalama insanlar da, bu ilgi ve övgü yoğunluğuna bakarak, “Büyük bilim adamıymış demek… Kimbilir ne katkılar yapmıştır?” diye düşünmekten kendilerini alamamış olabilirler.

-Reklam-

Örneğin, Prof. Dr. Oktay GÖKDEMİR, yaklaşık olarak diyor ki; “O Weberciydi. Toplumsal yaşamı “merkez-çevre” ilişkisine indirgeyen bir toplum çözümlemeciliğini benimsemiş, ülkemizde de öncülüğünü/sözcülüğünü yaparak, benimsenmesi için çırpınıp durmuştu. Nedir bu “merkez-çevre” meselesi? “Doğu toplumlarında, sınıf mınıf yoktur. Orda bir elitler, bir de çevre halkı vardır. Elitler iktidarı elinde tutar, devletin sahibidirler. çevredeki halk da devletin/elitlerin hizmetkârıdır. Elitler, üretimin kaymağını yer, halk da payına düşenle yetinip yoksulluğuna yanar durur. İşte, AKP vb. iktidarlarla, çevre, elitlerin iktidarını ele geçirdi. Böylece halk iktidara geldi.”

Bu yaklaşım, Mardin’in parlatılmasının başlıca nedenidir. Çünkü, ne sınıf, ne üretim ilişkileri, ne paylaşım düzeni, ne kapitalizm, ne emperyalizm, elbette ne de sömürü… Şerif Mardin’in sosyolojisinde yoktur.

Üretim ve paylaşım ilişkilerinden kopuk sosyolojik çözümlemeler yapmak, kapitalist düzeni savunmanın bir yoludur. Hele geri kalmışlığın emperyalizmin sömürüsünden kaynaklanan bir temel sorun olduğunu da görmezden geldiniz mi, efendiniz sizi bin kerre öper…

Bir de Said-i Nursi gibi günümüz dinci-gerici-işbirlikçi darbecilerinin ağababasını göklere çıkardınız mı, peygamber bile sayılabilirsiniz az daha…

Acaba biraz olsun anlaşıldı mı mesele?

-Reklam-

1 Comment

Yanıtla

Your email address will not be published.

Follow Us