Akıldan Al Haberi

Okuma Süresi: 4 dk.

Dünyada Seksen milyar insan varsa , seksen milyar da düşünce vardı . Akıl,fikir,düşünce insanlara mahsustur.Diğer canlılarda pek rastlanmaz.Canlılar genellikle iç güdüleriyle hareket ederler . Düşünüp yorumlayan ve uygulayan insanlara ne mutlu.Her birey kendi aklını beğenir.Benim aklımdan daha iyisi yok deseler de yanıldıklarının ilk adımı olur.”Akıl, akıldan üstündür. ” Her zaman söylenen bir sözdür. ” Bin biliyorsan, bir bilene danış.” ” Danışan dağ aşar, danışmayan düz ovada şaşar .” Sözlerini atalarımız boşuna söylememişler .Elbette bir hikmeti vardır. Her sözün bir kerameti var ki halk arasında canlı tutuluyor.

Akılla, tecrübe buluşunca yapılacak projeyi üretirler. Proje, emek, zaman, yetenekle birlikte parayı da yanına alarak muhteşem eserler üretirler. O eserler yüz yıllar boyu insan nesline hizmet ederler. Geçmişimizden günümüze hanlar, hamamlar, medreseler, kervansaraylar,camiler v.b. ortak aklın bir araya gelerek ürettiği eserlerdir. Bu eserler yapılırken yalınız bir akıldan mı üretildi, yoksa ortak akılın mı ürünü ? Elbette ortak aklın ürünü. Kendini beğeneni, başkasından üstün göreni hiç kimse sevmez, beğenilmez.” Yerde ki yüzü kimse çiğnemez . ” Alçak gönüllü ve sevgi dolu her insan tanınmaya, yükselmeye adaydır. Şirketler ortak olunca akıllarda,sermayelerde ,emek ve hizmetlerde ortak olmuyor mu? İki karşı cins insan birbirini sevip ,anlaştıklarında,ortak bir yuva açmaya çalıştıklarında iki ortak akıl bir araya gelmiyor mu? Bir konu üzerinde çalışırken birilerinden veya tecrübeli insanlardan ortak fikir,düşünce, akıllarından yardım almıyor muyuz? Cumhurbaşkanı ,başbakan,bakanlar, değişik konu ve alanlarda danışmanları yok mu? Onların bilgi, eğitim, alanlarından ortak akıl kullanarak uygulama yapmıyorlar mı ? Küçükler, büyüklerinden akıl ve fikir almazlar mı ? Öğrenciler,öğretmenlerinden ,çıraklar ustalarından yapacağı bir işle ilgili akıl, görüş almazlar mı? İktidar da olanlar muhalefetten görüş, düşünce, fikirlerinde ortak bir akılla hareket etmez mi? Yaşamımızın temelinde ortak hareket yok mu ? Yukarıda ki anlattıklarımdan akıl, fikir ve görüş almayan birey, yaptığı işi tek başına yapan,ben yaptım oldu diyen insandır. O da başarılı gibi görülse de gerçekte başarısızdır.

Öyleyse ortak akıl başarının, zirveye ulaşmanın gerçek adıdır. Ortak akılla hareket eden şirketler, kooperatifler, demokrasiye inanmış, devleti yönetenler kendileri başarılıdırlar, mutlu, huzurlular. Hem de çevresinde bulunanlar mutlu ve huzursuzdurlar. Bir insan dünyaya gelirken iki ayrı cinsin ortak bileşkesinden meydana geliyor.Yavruları oluyor. Aynaya baktığımızda bir insanın iki yüzü , iki eli iki gözü, kulağı, ayağı var. Beynimiz bile iki bölümden oluşmaktadır.Tek ayakla yol yürünmez. Tek kanatla kuşlar uçamaz. Tek akılla bir yere varılmaz.Tek akılla hareket edenin ulaşacağı yer ya inatlık veya diktatörlük. Bunun sonucu da baskıdır , zulümdür, acıdır, gözyaşı , hüsrandır. Ortak akıl ve ortak akıllar çoğaldıkça yaşam seviyesi artar,insanlık değer bulur. Ortak akılla zorluklar azalır, işler kolaylaşır. Düşmanlıklar dostluğa dönüşür. Kurak tarlalar yeşerir. Çiçekler, yeşillikler, ağaçlar canlılara mutluluk verir. Eskiden ak sakallılardan belirli konulardan bilgi, görüş alınırdı . Düğün yapan aileler On Beş gün önceden danışık yemeği verilirdi. Bilmediğin bir şehre gitmeden önce giden birilerinden bilgi alınırdı. Günümüzde danışılan en iyi araç İnternet baba oldu. Sonra kitaplar ve zorda kalınırsa tecrübeli insanlar. Ortak aklın olmadığı her yerde zorluk, güçlük vardır. Ortak akılla iş paylaşımı, yardımlaşma, destek, güçlerin birleştirilmesi vardır. İnancımıza göre bir araya gelmek, birlikte hareket etmek, paylaşmak ve yardımlaşmak vardır. Ortak aklınızı kullanın eşinizle , dostunuzla , akrabalarınızla, çocuklarınızla, sevdiklerinizle paylaşın. Bakın o zaman nasıl huzurlu, mutlu, sevinçli olursunuz ? Ortak akıl kullanılan yerlere yanlışlıklar, cehalet, yobazlık, bağnazlık ve yokluk, yoksulluk giremez .

”Birlik ve beraberlik ; ölümden başka her şeyi yener. ” Bir ulusu sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yer yüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülmez.” ”Bu gün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur.” ” Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür ; Birbirinden ayrılamaz.” Mustafa Kemal ATATÜRK. Ortak aklı uygulayan liderlerden biri de Atatürk’tü. Onun için Cumhuriyeti kurdu. Mecliste alınan kararlar süzülerek ortak akıldan geçirilip, tek sesten dillendirilip vatandaşlara sunulurdu. Ortak aklı olmayan ama güçlü görünen liderler tarihin tozlu raflarında yerlerinde yerlerini almaya mahkum edildiler. Hitler, Starlin, Genarel Pinochet, Musolini gibi liderler ortak akla pek değer vermeyenlerdendi.

Ortak akıl birliğin, beraberliğin, gücün, zenginliğin simgesidir. Allah bu aklı bizlere verdiyse birleştirip kullanmalıyız. Orta akıl sevgi yolumuz olsun. Tam bağımsızlık ufkumuz , dünya medeniyetlerinde ortak akılla yerimiz olsun …

Yanıtla

Your email address will not be published.