Kemalist Olmanın Zorunluluğu

Okuma Süresi: 2 dk.

Çok tanrılı dinler çağında genellikle taştan,ağaçtan veya değişik metallerden yapılmış tanrı heykellerine verilen bir sözcük olmasına karşın günlük yaşamımızda KAHRAMANIM olarak kullandığımız bir sihirli sözcüktür “İdol”

Günümüzde her toplumdaki çocukların şu ve ya bu şekilde öykündükleri,benzemeye çalıştıkları,örnek aldıkları kişiler vardır.

Kapalı toplumlarda bu örneklem erkek çocuklar için baba,kızlar içinse anne figürüdür.Kapitalist üretim ilişkileri yaygınlaştıkça insanoğlunun bu zaafı kapitalist toplum bilimciler tarafından tüketimi körükleyen bir olgu olarak yapılandırılmış,yapay “İdol”er piyasayı kontrol eder hale gelmiştir.

Ulusal eğitim politikalarımızı gerçekçi ve “ulusal” bir temel üzerinde yapılandırmak için kendi kültür değerlerimiz içerisinde örnek olabilecek “İdol’ler yaratmak ve yaşatmak zorundayız.

Türk tarihine ve kültürüne baktığımızda hem ulusal hem Evrensel değerleri içselleştirmiş yüzlerce “İdol” olabilecek örneklere sahip olduğumuzu görebiliriz.

Kapitalizm bu sanal kahramanları ideolojisinin gereği değerlerle allayıp-pullayıp sinema,televizyon ve kitle iletişim araçları aracılığı ile istediği gibi empoze etmektedir.

Hamasi “milliyetçilik” söylemleri ile milliyetçi olunmuyor baylar,ülkemizdeki görsel ve yazılı iletişim kurumları küresel oligarkların ve yerli işbirlikçi ortaklarının eline geçti.şimdi onların istediği kadar ve onların istediği kadar dünyadan haberdarız.

Sokaklarımız Hollywood artisleri gibi traş olmuş delikanlılardan, popstar şarkıçılar gibi giyinen kızlardan geçilmiyor,AVM’ler,Plazalardaki mağazalar isimlerinde bir tek Türkçe tabela yok, bu benzeşme paranoyasını “Küreselleşme”, ve”Dünyaya entegrasyon” olarak pazarlayan emperyalizmin uşakları politikacılara kanmamak gerek.

Bir ulus “KENDİSİ” olabildiği sürece varlığını korur,bir başkasına idol olarak öykündüğünüzde,öykündüğünüzle kalırsınız zira hiç kimse “aslı varken taslağına bakmaz.

Türk rönesansı olarak kabul etmemiz gereken KEMALİZMİN ulusallaşma için zorunlu gördüğü ve Türkiye’nin temel taşları sayılan TDK ve TTK bu amaçla kurulmuştur,ama emperyalizmin Dünya Bankası memuru Özal aracılığı ile “piyasa ekonomisine” geçtiğimiz andan itibaren tüm ulusal İdollerimiz ölmüştür.

Son 15 yılda devr-i saltanat döneminde ise küresel idollere Fes ve kaftan giydirilerek millileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Atı çalan Yozgat Boğazlıyan kasabasına ulaştı… Uyanmayı düşünüyor musunuz?

Yanıtla

Your email address will not be published.