CHP’de İmza Kampanyası!

CHP'de İmza Kampanyası

24 Haziran Seçim Sonuçları ve Parti İçi Tartışmalara Dair

24 Haziran seçimleri ile yeni bir dönem başladı. Tek adam diktatörlüğü denilebilecek bir sistem geldi. Artık eski siyaset anlayışı ve örgütlenme yöntemleri ile mücadele etmek daha da zorlaştı. OHAL’i kaldırıp OHAL yetkileri ile donatılmış bir başkanlık rejimi geldi.

24 Haziran tüm başarılı stratejik hamlelere rağmen istenen sonucu ortaya çıkarmadı. Özellikle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü ile doruk noktasına taşıdığı demokrasi mücadelesi, İYİ Parti‘nin seçime girebilmesi için “görevlendirilen” milletvekilleri, sıfır baraj ve Millet İttifakı‘nın kurulması, HDP’nin mecliste olması noktasındaki irade beyanı, 100 bin imzaya destek verilmesi ve rakibi Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı adayı yapması gibi hamlelerle taçlandırdı.

Tüm bu doğru hamlelerin yanında eksikler ve yanlışlar nedeni ile istenen sonuçlar elde edilemedi.

Atalarımız “Kem alât ile kemalât olmaz.” ( Kötü aletle –kusurlu araçlarla– mükemmelliği yakalayamazsın. ) derlerdi.

CHP üst yönetimi bu doğru hamleleri önce, il ve ilçe yönetimlerine, sonra üyelerine, sonra seçmenlerine, daha sonra da tüm kamuoyuna doğru ve etkili şekilde anlatamadı.

Anlattıklarına da inandıramadı.

CHP örgütleri bu hamleleri anlayamadığı gibi hamlelerin gerisinde kaldı. Özellikle örgütler Adalet Yürüyüşü‘nün amaçlarını halka yansıtamadı. Yürüyüşçülerin heyecanını yığın düzeyinden mahalleye, köye, hane düzeyine ve örgütlü bilinç düzeyine taşıyamamıştır. Yandaş basının bombardımanını engelleyici ve aşan bir iletişim stratejisi de oluşturamamıştır.

Örgütler “Sandık Çevresi Örgütlenme Modeli”ni tam anlamı ile başaramadılar.

Örgütler “Parti İçi Eğitimi” amacına uygun gerçekleştiremediler.

Örgütler Sandıklardan ıslak imzalı tutanakların tamamını toplayamadılar.

Sandık görevlilerinin tamamını eğitemediler, tüm sandıklarda militan CHP’li görevli ve müşahit bulunduramadılar. 20 bin sandıkta sağlıklı sonuç alınamadığı iddialarının kabul edilebilir bir tarafı yoktur.

CHP kadrolarını önemli bir bölümü teknolojiden uzak, eski siyaset anlayışının izlerini taşımaktadır.

Üyeler aynı mahallede yaşamalarına rağmen birbirlerini tanımıyor. Herkesi tanıyanlar delege ağaları oluyor ve delege ağaları da başka saiklerle partiye yön ve zarar veriyorlar.

Üyelerin büyük bölümü aidat ödemiyor, üye olduğu partiyi dost meclisleri dışında ifade etmiyor/ edemiyor.

Üyeler aynı dili konuşmuyor. Söylem birliği sağlanamıyor.

Yönetime seçilenler kendi yetenek ve ilgileri kapsamında görev yapmakta. Blok liste ile seçilen bir çok il ve ilçe yönetimleri gündemli toplantı dahi yapamamaktadır.

Kadın kolları başkanı, gençlik kolları başkanı ve il başkanı arasındaki yetki ve sorumluluk çatışması kişiler değişmekte ama sürgit devam etmektedir.

Aday belirlemelerde sosyal demokrat partilerde olmaması gereken kriterlerle aday listelerinin oluşturulması.

İyi niyetli ve emek veren parti emekçilerinin görüş ve düşüncelerine değer verilmemesi, seçmenin görüşünün parti politikalarına yeterince yansımaması.

Ne Yapılmalı Nasıl Yapılmalıdır?

  1. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu örgütü örgütleyemediği için yerel seçimlerden sonra görevi bırakacağını ve bir daha aday olmayacağını açıklamalıdır.
  2. Acilen en az 4 gün sürecek “Seçimsiz Kurultay” toplanmalıdır.
  3. Bu kurultayda “Hedefler Bildirgesi hazırlanmalı ve kamuoyuna açıklanmalıdır.
  4. Hedefler Bildirgesi hazırlanırken üyelerin ve isteyen seçmenlerin, görüş, öneri ve arzularının bildirgeye yansıması sağlanmalıdır. Her il geniş katılımlı danışma kurulları toplanarak ilin görüşü oluşturulmalıdır.
  5. Hedefler Bildirgesindeki hedeflerin nasıl ve hangi kadrolarla gerçekleştirileceği yerelde ve genelde nelerin nasıl yapılacağı kararlaştırılmalı. Alınan kararlar titizlik ve kararlılıkla uygulanmalıdır.
  6. Parti İçi Eğitim yoğun bir şekilde yapılmalı eğitimlere katılmayanlara seçilme kısıtlaması getirilmelidir.
  7. Bir ay gibi kısa bir süre vererek sandık çevresi örgütlenmesi tamamlanmalıdır. Başaramayan ilçe yönetimlerine etkili yaptırım uygulanmalıdır.
  8. Yerel Seçimlerde aday olacakların ön seçimle belirleneceği şimdiden açıklanmalıdır.

SONUÇ;

CHP içindeki bu koltuk kavgası rejim değişikliği yapan AKP’ye karşı mücadeleyi zayıflattığı gibi baskın bir yerel seçimde hüsranı da beraberinde getirecektir. Seçim günü akşamından itibaren Muharrem İnce’nin çıkışları tartışmalıdır. Yöntemi de etik değildir. Ancak “Değişim Zorunlu ve Kaçınılmaz”dır. Örgüt örgütlenmeden, birlik ve beraberlik sağlanmadan sen kalk ben oturayım mantığı yarardan çok zarar verir. Birlik ve beraberlik Hedeflerde olmalıdır.

Yerel Seçimler Sonrasında yapılacak kurultayda adaylar içinden demokratik bir yarış ortamında genel başkan belirlenmelidir. Rejim değişikliği yapıldığı bir dönemde koltuk kavgası yapanlar AKP’nin değirmenine su taşıyacaktır. CHP Kuruluşun ve Kurtuluşun partisi olarak yeniden devrimci kimliğine kavuşturulmalıdır. CHP üyeleri, sokağı ve demokrasi güçlerini örgütleyebilecek bilinç oluşturmalı ve buna uygun kadroları bulup sürece katmalıdır.