Çağdaş Eğitim Yaklaşımı

Feyzi Coşkun

Halkçı eğitim, yaşamın her aşamasında,

eğitim hakkının laik, bilimsel, planlı, kamusal ve parasız olarak her yurttaşa yeterli ve nitelikli sağlanmasını hedeflemelidir…

Öğretmen, eğitim yönetici ve deneticisi yetiştirmek için sınırlı sayıda iyi donatılmış ayrı öğretmen üniversiteleri kurulmalı.

Eğitim-öğretim kademeleri bilimsel ve toplumsal gereksinimlere göre yeniden düzenlenmeli.

2 yıl zorunlu okul öncesi eğitim(4-6 yaş) olanağı yerel yönetimlerce sunulmalı.

8 yıl kesintisiz eğitim ve

4 yıl orta öğretim de zorunlu olmalı.

Bu kademeler;

1. İyi insan,

2. İyi yurttaş,

3. Üniversite ve mesleğe hazırlık hedeflerini yerine getirmeli.

Öğretim programları bu temel gereksinimler gözetilerek yeniden düzenlenmeli.

Mesleki ve teknik eğitim, 18 yaşindan küçüklerin çocuk olduğu gerçeğini gözönüne alarak, ortaöğretimin üstüne kaydırılmalıdır.

Mesleki eğitim, modüler yöntemle(süresi mesleğin gereğine göre 1 yarıyıldan 8 yarıyıla kadar değişebilir?) meslek yüksek okullarında yapılmalı.

Mesleki yüksek öğretim; kamu(MEB)-özel girişim-üniversite katılımı, işbirliği ve finansmanıyla düzenlenip yönetilmeli…

Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) bu alanla yetkili ve sınırlı olmalı.

Üniversite ise, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme, bilim adamı ve öğretim görevlisi- öğretmen, doktor, mühendis yetiştirme işlevleriyle sınırlı olmalı, malî, idarî ve bilimsel tam özerklik taşımalıdır.

Özel eğitim ve yetenek eğitimi için okul öncesi, ilk ve ortaöğretimin dışında ayrı eğitim-öğretim kurumları düzenlenmelidir…

Yüksek Öğretim ve üniversiteye gitmek istemeyenler ile bu aşama için yetersiz olanlar için meslek edindirici kurs nitelikli eğitim kurumları(Halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri bu amaç için düşünülebilir) düzenlenmelidir…

Ders programları, ilk ve ortaöğretim için doğru düşünme, özgür anlatım, özgüven geliştirme, eleştirel bakış ve çözüm sunuculuk kazandırma, temel bilgi ve beceri verme ile sınırlanmalı .

İş ve üretim ilişkilerini, meslek alanlarını tanıma ve mesleksel ilgi ve becerilerini sınamaya yönelik seçimlik derslerle yetinilmelidir.

Kisacası ilk ve ortaöğretimde çocuğun kendini, öteki insan ve toplumsal yapılar ile doğayı tanıması, ülke ve dünya sorunlarını izleme ve değerlendirme becerisi kazanmasıyla yetinilmeli.

Kisacası ilk ve ortaöğretimde çocuğun kendini, öteki insan ve toplumsal yapılar ile doğayı ve ülkenin yönetim yapısını tanıması, ülke ve dünya sorunlarını izleme ve değerlendirme becerisi kazanmasıyla yetinilmeli.

Ulusal güvenlik ve sağlıktan sonra en büyük bütçe payı eğitime ayrılmalı.

Din eğitimi, tüm inanç topluluklarını temsil eder ve kapsar biçimde yeniden düzenlenmiş Diyanet İşleri Başkanlığına bırakılmalı.

Her inanç topluluğunun temsilcilerince hazırlanmış, ancak başka inançlara saygı ve hoşgorüyü içeren MEB’nca değerlendirilip onaylanan din eğitim ve öğretim programlarıyla ayrı okullarda gerçekleştirilmeli.

Din kültürü öğretmenleri Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmeli.

MEB Okullarında dinsel ders ve öğretmen bulunmamalı…

Dinsel eğitim okullarından yetişenler kendi alanları dışındaki üst öğretim kurumlarına da gidebilmelidir…

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts

Milletvekillerimiz…

Milletvekillerimiz, bizim seçtiklerimiz. Onların başarıları ile övünürken başarısızlıklarında da onları eleştirme hakkımız olduğunu bilmesi gerekenlerimiz. Onların Milletvekili olma…
Tekin Akın
Oku
hukukun-ustunlugu

Checks and Balances

Siyasal literatürde,parlementer demokratik sistemlerde hükümet, meclis ve yargı arasindaki güç ayrımının ve güç dağılımının “denge-denetimini” betimler. Amacı,bu üç…
Cemil Biçer
Oku
fft256_mf26585976

Bir Seçim Daha Geçti

Her zaman yapılageldiği gibi olmayan bir seçim dönemi yaşadık. Bir aday daha ilçe seçimleri başlamadan adaylığını açıkladı. Güzel…
Halil Boz
Oku