Çağdaş Eğitim Yaklaşımı

0 Paylaşım
0
0
0

Halkçı eğitim, yaşamın her aşamasında,

eğitim hakkının laik, bilimsel, planlı, kamusal ve parasız olarak her yurttaşa yeterli ve nitelikli sağlanmasını hedeflemelidir…

Öğretmen, eğitim yönetici ve deneticisi yetiştirmek için sınırlı sayıda iyi donatılmış ayrı öğretmen üniversiteleri kurulmalı.

Eğitim-öğretim kademeleri bilimsel ve toplumsal gereksinimlere göre yeniden düzenlenmeli.

2 yıl zorunlu okul öncesi eğitim(4-6 yaş) olanağı yerel yönetimlerce sunulmalı.

8 yıl kesintisiz eğitim ve

4 yıl orta öğretim de zorunlu olmalı.

Bu kademeler;

1. İyi insan,

2. İyi yurttaş,

3. Üniversite ve mesleğe hazırlık hedeflerini yerine getirmeli.

Öğretim programları bu temel gereksinimler gözetilerek yeniden düzenlenmeli.

Mesleki ve teknik eğitim, 18 yaşindan küçüklerin çocuk olduğu gerçeğini gözönüne alarak, ortaöğretimin üstüne kaydırılmalıdır.

Mesleki eğitim, modüler yöntemle(süresi mesleğin gereğine göre 1 yarıyıldan 8 yarıyıla kadar değişebilir?) meslek yüksek okullarında yapılmalı.

Mesleki yüksek öğretim; kamu(MEB)-özel girişim-üniversite katılımı, işbirliği ve finansmanıyla düzenlenip yönetilmeli…

Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) bu alanla yetkili ve sınırlı olmalı.

Üniversite ise, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme, bilim adamı ve öğretim görevlisi- öğretmen, doktor, mühendis yetiştirme işlevleriyle sınırlı olmalı, malî, idarî ve bilimsel tam özerklik taşımalıdır.

Özel eğitim ve yetenek eğitimi için okul öncesi, ilk ve ortaöğretimin dışında ayrı eğitim-öğretim kurumları düzenlenmelidir…

Yüksek Öğretim ve üniversiteye gitmek istemeyenler ile bu aşama için yetersiz olanlar için meslek edindirici kurs nitelikli eğitim kurumları(Halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri bu amaç için düşünülebilir) düzenlenmelidir…

Ders programları, ilk ve ortaöğretim için doğru düşünme, özgür anlatım, özgüven geliştirme, eleştirel bakış ve çözüm sunuculuk kazandırma, temel bilgi ve beceri verme ile sınırlanmalı .

İş ve üretim ilişkilerini, meslek alanlarını tanıma ve mesleksel ilgi ve becerilerini sınamaya yönelik seçimlik derslerle yetinilmelidir.

Kisacası ilk ve ortaöğretimde çocuğun kendini, öteki insan ve toplumsal yapılar ile doğayı tanıması, ülke ve dünya sorunlarını izleme ve değerlendirme becerisi kazanmasıyla yetinilmeli.

Kisacası ilk ve ortaöğretimde çocuğun kendini, öteki insan ve toplumsal yapılar ile doğayı ve ülkenin yönetim yapısını tanıması, ülke ve dünya sorunlarını izleme ve değerlendirme becerisi kazanmasıyla yetinilmeli.

Ulusal güvenlik ve sağlıktan sonra en büyük bütçe payı eğitime ayrılmalı.

Din eğitimi, tüm inanç topluluklarını temsil eder ve kapsar biçimde yeniden düzenlenmiş Diyanet İşleri Başkanlığına bırakılmalı.

Her inanç topluluğunun temsilcilerince hazırlanmış, ancak başka inançlara saygı ve hoşgorüyü içeren MEB’nca değerlendirilip onaylanan din eğitim ve öğretim programlarıyla ayrı okullarda gerçekleştirilmeli.

Din kültürü öğretmenleri Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmeli.

MEB Okullarında dinsel ders ve öğretmen bulunmamalı…

Dinsel eğitim okullarından yetişenler kendi alanları dışındaki üst öğretim kurumlarına da gidebilmelidir…

0 Paylaşım
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like

Çilekeş Sınav Anneleri

Çilekeş sınav anneleri üçe ayrılır; Birinci grup hırslı annelerden oluşur. Bunlar çocuğunun hangi derste kaç yanlış ka doğru…
8-mart-kadinlar-gunu

Kabahatin Çoğu Sende Kardeşim

“Yeri soframızda öküzümüzden sonra gelen” kadınlarımız içinde bulundukları bu durumu neredeyse kabullenmişlik içerisinde. Bu durumdan kurtuluş için yeterli…

Hayat Bayram Olsun

Hafta sonunda bir gün ara ile iki bayramı bir arada kutlayacağız. Herkesin ama herkesin Zafer bayramını ve Kurban…

Bakkal Amca

2004-2009 yılları arasında İzmir’de bakkal dükkânı çalıştıran biri olarak yazmasam olmazdı…Ben altmış yaşına merdiven dayadım. Bizim yaş kuşağında…

İşte Gerçek İfade

  Sizlerle telefonuma düşen bir ifadeyi paylaşmak istiyorum… FETÖ darbesiyle ilgili hakkında tutulu bulunan, ve hakkında 3 kez…

Yapay Zekâ

Yapay zekânın tanımı karşımıza, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine…