Etiket Arşivi: seçim afları

Seçim Afları ve Adaletsiz Vergi Düzeni

Anayasa’mızın, Vergi Ödevi başlıklı 73. Maddesinin birinci fıkrasında "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür" ikinci fıkrasında ise, "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır." hükümleri bulunmaktadır. Diğer bir anlatımla anayasa, vergi kanunlarının;...